Księgowość

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pełna księgowość. Prowadzimy księgowość wszystkich form prawnych działalności gospodarczych.

  • Pomoc w otwarciu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz założeniu spółek – zarówno kapitałowych jak i osobowych

  • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wsparcie w rozliczaniu karty podatkowej

  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia

  • Rozliczanie transakcji zagranicznych

  • Opracowywanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki

  • Reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw

  • Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych do US oraz GUS

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wewnętrznych sprawozdań na potrzeby właściciela lub zarządu firmy