Kadry i płace

Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie umów, kalkulacja wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS. Usługi kadrowo-płacowe i księgowość w jednym miejscu.

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej

  • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno – prawnych oraz o dzieło

  • Przygotowywanie pozostałej dokumentacji do akt osobowych pracowników

  • Kalkulacja wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich jej elementów

  • Kompleksowe rozliczanie umów cywilno – prawnych i o dzieło

  • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych dla pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie innych umów

  • Rozliczanie dochodów zagranicznych